Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Ironhorse Oy, Itkonniemenkatu 15, 70500 Kuopio

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jarmo Kuittinen, 0440 670 302

3. Rekisterin nimi

Ironhorse Oy / Harley-Davidson Kuopio verkkokaupan asiasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkaiden tietojen ylläpito, käyttäjätunnistus sekä asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää Harley-Davidson Kuopio:n toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakastietoja voidaan käyttää Ironhorse Oy:n mainonnan kohdentamiseen. Tietoja ei kuitenkaan koskaan luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan etu- ja sukunimi

Käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot aikaisemmista ja käsitellyistä tilauksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ironhorse Oy verkkokaupan asiakkaan itsensä antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Europpan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään luovuteta Ironhorse Oy:n ulkopuolelle kolmansille osapuolille. Asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään tarvittaessa käyttäjän pyynnöstä.